Välkommen!

Boskapsvaktande hundar är en skadeförebyggande åtgärd för att skydda tamdjur mot rovdjursangrepp. Här hittar du information om vilka regler som gäller för att hålla boskapsvaktande hundar samt bilder, fakta och litteratur.

Kort viktig sammanfattande information om dispens och regler kring boskapsvaktande hundar finns här.

Viltskadecenter har på uppdrag av Naturvårdsverket utvärderat metoden i Sverige samt skrivit rekommendationer för fortsatt användning. Övrig information om fostran och träning hittar du i menyraden under rubriken fakta.

Om du funderar på att skaffa en boskapsvaktande hund: Läs info på hemsidan, framförallt om kriterier för att erhålla en dispens och kontakta därefter oss.

Besök bloggen för löpande information kring boskapsvaktande hundar.

Vad är boskapsvaktande hundar?

Boskapsvaktande hundar är vad de låter — hundar som vaktar ens boskap. Boskap är känsliga och behöver väldigt ofta skyddas eller vaktas. Detta görs väldigt ofta med galler, stängsel eller staket, men även med hjälp av hundar och andra djur som lärt sig skydda boskapet.

Boskapet skyddas bland annat från andra djur och eventuella faror som man kan missa när man inte är närvarande eller är inomhus medan djuren är utomhus. Vissa önskar även lämna sina djur ute i det fria. Boskapsvaktande hundar är således väldigt bra för att förse boskapen med skydd och vakta dem från eventuella faror.

Boskapsvaktande hundar brukar inte kosta allt för mycket och den stora tiden går åt att träna hundarna. Detta kan man göra antingen på plats eller köpa färdigtränade hundar vilket underlättar för den som snabbt behöver boskapsvaktande hundar. Kostnaden för en sådan hund kan variera men brukar inte allt för ofta vara för dyra. I sådana fall kan det vara klokt att låna pengar för att finansiera hundköpet och därefter helt enkelt amortera av lånet i den takt och ro man kan amortera det på. Därmed undviker man att snabbt spendera allt för mycket pengar och istället kan klassa köpet som en investering än ett lyxgods.

För mer om boskapsvaktande hundar och dylika tips samt råd, läs vidare här på sidan.