MÃ¥ndag 11 December 2017
Du �r inte inloggad. Logga in   
 
Användningsområden

Boskapsvaktande hundar används för att skydda tamboskap från angrepp av rovdjur.
Hundarna kan användas på olika sätt:
• De kan vakta tamdjursflocken tillsammans med herdar
• De kan gå ensamma med djur i hägn
• De kan gå ensamma med djur på fritt bete

     
Mest effektivt är förmodligen att använda hundarna tillsammans med herdar. Den metoden är vanlig i de länder, i bland annat östra Europa, som traditionellt har använt boskapsvaktande hundar.

I Sverige, och i andra länder där boskapsvaktande hundar har börjat användas först i modern tid, arbetar de flesta hundarna i dag innanför hägn, utan herdar.

Det är tamdjursflocken som i första hand bör vara föremål för hundens omsorg, men många hundar som arbetar i hagar och hägn med stängsel ser oftast hela hägnet som sitt territorium och vaktar det.
XX
Boskapsvaktande hund med får på fritt skogsbete. Hunden är en korsning mellan pyreneér och estrela. Foto: Viltskadecenter
 
Djur på fritt bete har däremot inga stängsel att rätta sig efter. Då är det mycket viktigt att hunden är starkt knuten till tamdjursflocken och följer den på dess vandring efter bete i skogen.

Den tamdjursägare som vill använda en boskapsvaktande hund får vara beredd på att kanske behöva ändra på vissa brukningsrutiner för att hundens kapacitet och egenskaper ska kunna utnyttjas fullt ut. Exempel på rutiner som kan komma att behöva ändras är tillsyn, gruppkonstellationer av tamdjur, storlek på hagar, utfodrings- och vattenplatser samt stängsel. Möjligen måste också vissa djur tas bort, om de inte accepterar hunden i flocken, framför allt när hunden är ung.

Du som har djur som går innanför stängsel bör överväga om rovdjursavvisande stängsel kan vara en möjlig lösning för att förhindra rovdjursangrepp i besättningen. Att skaffa en boskapsvaktande hund kräver sannolikt en större arbetsinsats och det finns ingen garanti för att hunden kommer att fungera. Men om du är beredd att lägga ned en del tid och att lära dig mycket om boskapsvaktande hundar kan det vara ett bra alternativ till rovdjursavvisande stängsel.
 

X
Oavsett om en boskapsvaktande hund används i hägn eller i en frigående besättning krävs i Sverige en dispens från Lagen om tillsyn över hundar och katter.  Länsstyrelsen eller Viltskadecenter på uppdrag av Länsstyrelsen ger dispens.
XX
 
 
 
 

 

 
 
         För att använda boskapsvaktande hundar krävs tillstånd. Kontakta Viltskadecenter på e-post eller telefon 0581-697339.
 
Viltskadecenter     Tel: 0581-920 70     Grimsö Forskningsstation SLU, 730 91 Riddarhyttan
© Viltskadecenter | Om cookies | Sajtkarta | Produktion av: Wikinggruppen och Vilda Ord
En del av